KURS I FORHANDLINGSTEKNIKK

INVITASJON TIL KURS I FORHANDLINGSTEKNIKK:

STED: Scandic Parken Hotel, Ålesund
TID: Mandag 7. mai – tirsdag 8. mai, oppstart kl.11.00.

Distrikt Møre og Romsdal inviterer til kurs i forhandlingsteknikk 7-8.mai i Ålesund.
Alle klubber har anledning til å delta med flere deltakere (sett opp prioritert liste), da vi har satt maks deltakere til 30 personer. (+)

Tema:
Tillitsvalgtes rolle som forhandler for sine medlemmer, forberedelser og gjennomføring av forhandlingsmøte.
HR og personalledelse.
Tillitsvalgtes rolle ved permitteringer og oppsigelser.

Økonomi:
Distriktet dekker alle utgifter i forbindelse med reise, overnatting og tapt arbeidsfortjeneste. NB! Ta vare på alle kvitteringer (ferge, bom, parkering osv.) Dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste MÅ medbringes dersom arbeidsgiver ikke dekker lønn.

Påmelding:
Påmeldingsfristen er innen mandag 30.april og sendes på mail til:
Distriktssekretær Jonny Breivik, mail to: jonny.breivik@elogit.no

Ved påmelding skal deltagers telefonnummer og epostadresse oppgis.
Husk også å føre opp om du/dere skal ha overnatting eller dagpakke.

 

Scroll Up