KLUBBLEDERSAMLING FOR ENERGI OG IKT

Tariffutvalget Energi Norge/KS og tariffutvalget IKT inviterer klubbene i distriktet til å stille med deltakere på klubbledersamling 19 – 20. juni 2018 på Scandic Parken i Ålesund. Vi prøver i første omgang å ikke sette noen begrensninger i antallet og ønsker at hver klubb stiller med minst 1 person. 

Tid
Vi starter tirsdag 19. juni klokken 10.00 og avslutter onsdag 20. juni med lunsj klokken 13.00.

Program
Deltagerne forbereder seg til å informere kort om klubbens arbeid siste året, hvilke utfordringer/saker har en stått overfor? Hva er status vedrørende lønn? Pensjonsordninger? Vaktordninger? Reisebetingelser? Arbeidstid/arbeidstidsordninger?
Program sendes klubbene/deltagerne i god tid før samlingen.

Transport
Vi henstiller om mest mulig samkjøring for besparelse på transport.

Økonomi
Distriktet dekker alle utgifter i forbindelse med reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste.
NB! Ta vare på alle kvitteringer (ferge, bom osv.) Dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste MÅ medbringes dersom arbeidsgiver ikke dekker lønn den tiden du skulle vært på arbeid.

Påmelding
Påmeldingsfristen er 1. juni og skjer på mail eller telefon til:
Distriktssekretær Stig Heggem: epost: stig.heggem@elogit.no mobil: 950 24 643
Gi beskjed om eventuelle allergier og spesielle behov ved påmelding slik at hotellet kan få planlegge dette i god tid og alle får et vellykket opphold.

Scroll Up