Invitasjon til utdanningskonferanse

Tid: Onsdag 17. – Torsdag 18.oktober, møtestart kl.10.30
Sted: Scandic Parken Hotel, Ålesund

Målgruppe:
Tillitsvalgte i klubbstyret.
Ungdom/lærlingetillitsvalgt.
Tilsynsvalgte for lærlingene.

Distrikt Møre og Romsdal vil med denne konferansen sette fokus på utdanning/opplæring innen elektrofag, også etter- og videreutdanning. Vi ønsker at målgruppen for konferansen skal få en bred innføring i hvordan forskjellige aktører er involvert i ett utdanningsløp, og hvor en kan søke støtte og rettledning i forhold til lover og regelverk.
Konferansen gjennomføres med innledninger, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid.

Vi har invitert dyktige innledere innen områdene:
Geir Ove Kulseth: Forbundssekretær – etter- og videreutdanning, ny tilbudsstruktur for elfagene.
Bjørnar Dahle, distriktsleder: Yrkesutdanningsnemda i Møre og Romsdal, forbundets utdanningsutvalg.
Ole-Johan Broløkken, studieleder: Lærlinger i bedriften.
Natalie Stenberg, ungdomsutvalgsleder: Erfaring veien til fagprøven.
Øyvind Myra: Opplæringskontoret for elektrofag, Nelfo – opplæring/utdanning
Terje Vilnes: Opplæringskontoret for elektrofag – fra lærekontrakt til fagprøve.
Tove Regine Stranden – lærlingeombud i fylket: Lærlingeombudets rolle og arbeidsområde.

Påmelding: siste frist innen tirsdag 10.oktober på mail til: jonny.breivik@elogit.no

Annen info: Alle utgifter er dekket for deltakerne på konferansen som overnatting, reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste (ta med dokumentasjon).
Om noen har en form for matallergi så gi dette opp ved påmelding.

Scroll Up