HALVÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET 3.DESEMBER

 

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET
I EL og IT FORBUNDET DISTRIKT MØRE OG ROMSDAL
TID: MANDAG 3. DESEMBER KL.10.45
STED: SCANDIC SEILET HOTELL, MOLDE

DAGSORDEN:

Sak 1 Åpning
Sak 2 Konstituering
Sak 3 Aktuelle tema
Sak 4 Regnskap 1.halvår 2018
Sak 5 Foreløpig budsjett for 2019
Sak 6 Handlings-/aktivitetsplaner for 2019
Sak 7 Innkomne forslag
Sak 8 Valg
Sak 9 Avslutning

Forslagsfrist settes til torsdag 8.november.

Scroll Up