KLUBBLEDERKONFERANSE LOK

INVITASJON TIL KLUBBLEDERKONFERANSE LOK

STED: Quality Hotel Grand, Kristiansund
TID: Torsdag 8.november – fredag 9.november, oppstart kl.11.00.

Tariffutvalget LOK inviterer til klubblederkonferanse i Kristiansund 8 – 9.november.
Alle klubber som ønsker å delta med to deltakere har anledning til det, og vi oppfordrer alle at dersom dere har kvinner i klubbstyret så meld på de i tillegg.

Tema:
Landsoverenskomsten for elektrofag – lønnsoppgjøret 2018, lokale lønnsforhandlinger
Bruk av akkord LOK §4A – alternativ §4B
Prosjekt «jenter i elektro» – Anne Hilde Molvær, Romsdal vgs
Aktuelle tema fra ungdomssekretær i forbundet Dagfinn Svanøe
Endring i AML – innleie/utleie
Klubbens time: Status – aktivitet i klubbene, innleie, klubbarbeid/bruk av tillitsvalgttid.

Økonomi:
Distriktet dekker alle utgifter i forbindelse med reise, overnatting og tapt arbeidsfortjeneste.
NB! Ta vare på alle kvitteringer (ferge, bom, parkering osv.) Dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste MÅ medbringes dersom arbeidsgiver ikke dekker lønn.

Påmelding:
Påmeldingsfristen er innen torsdag 1.november og sendes på mail til:
Distriktssekretær Jonny Breivik, mail to: jonny.breivik@elogit.no

Ved påmelding skal deltagers telefonnummer og epostadresse oppgis.
Husk også å føre opp om du/dere skal ha overnatting eller dagpakke, og om eventuell matallergi.

VEL MØTT TIL KONFERANSEN
Tomas Bakken – tariffutvalgsleder

Scroll Up