Kursinvitasjon HR/HRM Personalpolitikk

HR / HRM kurs – Personalkontroll.
Tid: 6 og 7. mai 2019
Sted: Quality Hotel Waterfront, Ålesund.
Oppstart: Klokken 10.00

Distrikt Møre og Romsdal inviterer til todagers samling med tema Human Resources (HR) og hvordan tillitsvalgte og verneombud må forberede seg for å møte dette kontrollregimet på egen arbeidsplass.

Målgruppe:
Tillitsvalgte og verneombud.
Kurset tar for seg oppgavene for tillitsvalgte og verneombud med fokus på arbeidstakermedvirkning. Kurset passer like godt for tillitsvalgte med lang erfaring som for nyvalgte tillitsvalgte.

TEMA:
 Hva er HR / HRM.
 Formelle og uformelle møtesteder i bedriften.
 Arbeidstakermedvirkning.
 Kompetanse påfyll.
 Hvordan bygge klubber?

Påmeldingsfrist er satt til torsdag 25.april

Distriktet dekker reise, oppholdsutgifter, samt tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser. Etter søknad gis det støtte til barnepass etter forbundets egne vedtatte satser. Er det andre hensyn å ta som allergi ol, så informer også om dette ved påmelding.

Skulle det være behov for ytterligere informasjon så ta kontakt på E-post eller mobil.

Påmelding til Jonny Breivik ved å bruke E-post: jonny.breivik@elogit.no eller mobil: 413 17 849.

Med hilsen
Jonny Breivik.
Distriktssekretær.

Scroll Up