Invitasjon til ungdomskurs

Ungdomskurs i EL og IT distrikt Møre og Romsdal

Vi ønsker å arrangere et kurs for deg som er ny i EL og IT Forbundet eller ny som tillitsvalgt på bedriften. Hovedfokuset vår vil være å gi deg som er ny i arbeidslivet kunnskap om hva EL og IT Forbundet er og kan tilby deg som medlem. Det stilles ingen krav til forkunnskaper om forbundet og vi oppfordrer alle nye medlemmer under 30 år til å melde seg på.

Kurset vil finne sted på Union hotell i Geiranger den 18-20 oktober.
Påmeldingsfrist er 30.september.

Temaer for konferansen:
* Hva er EL og IT Forbundet og LO.
* Hvordan jobber ungdomsutvalget for deg?
* Hvilke rettigheter og plikter har vi?
* Arbeiderhistorie
* LO Favør/ Forsikringer
* Videreutdanning
*Sommerpatruljen

I løpet av helgen vil det bli en uteaktivitet, og deltakerne må derfor ha med seg klær og sko for å være ute.
EL og IT dekker alle utgifter i forbindelse med kurset, herunder kilometergodtgjørelse, billettutgifter, overnatting og tapt arbeidsfortjeneste dersom arbeidsgiver ikke dekker lønn for noen av dagene.

Påmelding og spørsmål til distriktssekretær Jonny Breivik.
Mobil: 413 17 849
Epost: jonny.breivik@elogit.no

Bekreftelse på om du har fått plass på kurset sendes ut etter påmeldingsfristen.
Ved mange påmeldinger vil de som ikke har deltatt på kurs før bli prioritert, og det kan også bli begrensninger på antall deltakere per klubb.

Vi gleder oss til å se deg!

Solidarisk hilsen
Ungdomsutvalget i EL og IT Forbundet Møre og Romsdal

Scroll Up