Invitasjon til utdanningskonferanse

Tid: Torsdag 24. – Fredag 25.oktober, møtestart kl.10.30
Sted: Scandic Seilet Hotel, Molde

Målgruppe:
Tillitsvalgte i klubbstyret.
Ungdom/lærlingetillitsvalgt.
Tilsynsvalgte for lærlingene.

Distrikt Møre og Romsdal vil med denne konferansen sette fokus på utdanning/opplæring innen elektrofag, også etter- og videreutdanning. Vi ønsker at målgruppen for konferansen skal få en bred innføring i hvordan forskjellige aktører er involvert i ett utdanningsløp, og hvor en kan søke støtte og rettledning i forhold til lover og regelverk.
Konferansen gjennomføres med innledninger, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid.

Vi har invitert dyktige innledere innen områdene:
Are Solli, Forbundssekretær – etter- og videreutdanning, ny tilbudsstruktur/læreplaner for elfagene.
Ole-Johan Broløkken, studieleder: Lærlinger i bedriften.
Geir Martin Leite, Opplæringskontoret for elektrofag, våre oppgaver fra lærekontrakt til fagprøve.
Åse Vatne Riksfjord, fylkesutdanningsavdelingen – rådgiver elektrofag.
Anita Solevåg – elev- og lærlingeombud i fylket: ombudets rolle og arbeidsområde.


Påmelding: siste frist mandag 14.oktober på mail til: jonny.breivik@elogit.no

Annen info: Alle utgifter er dekket for deltakerne på konferansen som overnatting, reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste (ta med dokumentasjon).
Om noen har en form for matallergi så gi opp dette ved påmelding.

Scroll Up