God jul og godt nyttår

EL og IT Forbundet Møre og Romsdal ønsker alle sine medlemmer og samarbeidsparter en riktig god jul og et godt nyttår. Vi tar ferie i julen og er tilbake i januar med masse spennende aktiviteter.

Når vi nå går inn i et nytt år så er det med 2 587 medlemmer i distriktet og 39 370 medlemmer på landsbasis, noe som er ny rekord for både distrikt Møre og Romsdal og forbundet som helhet. EL og IT Forbundet er og skal være et forbund som er attraktivt å være medlem i og som skal yte den beste bistand for medlemmenes lønns og arbeidsvilkår.

Vi ser frem til et spennende 2020.

Julehilsen fra styret og ansatte i Møre og Romsdal.

Scroll Up