HMS KONFERANSE (AVLYST)

EL og IT Distrikt Møre og Romsdal inviterer til HMS konferanse
Konferansen passer for tillitsvalgte, verneombud og andre med interesse for og som har som oppgave å arbeide med HMS på arbeidsplassen.

Vi håper å få denne arrangert høsten 2020.


Tema på konferansen:
• Bedriftshelsetjeneste – farlige stoffer og psykososialt
• Arbeidstilsynet
• Verneombudets roller
• Arbeid i høgde
• Erfaringsutveksling

 

Scroll Up