God jul og godt nyttår

EL og IT Forbundet Møre og Romsdal ønsker alle sine medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår. 2020 ble ikke det året vi hadde håpet det skulle bli. Masse gode aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte ble dessverre lagt bort til fordel for sosial distansering og videomøter. Mange av våre medlemmer ble arbeidsledig eller permittert, selv om våre bransjer ikke ble så hardt rammet som mange andre.

Hva 2021 vil bringe er det ingen som vet, men om det blir tilbake til tradisjonelle aktiviteter eller gjennom noen av våre nye kanaler, så skal distriktet skape verdifulle læringsarenaer og møteplasser for medlemmer og tillitsvalgte.

Når vi nå går inn i et nytt år så er det med over 2 600 medlemmer i distriktet og over 40 000 medlemmer på landsbasis, noe som er ny rekord for både distrikt Møre og Romsdal og forbundet som helhet. EL og IT Forbundet er og skal være et forbund som er attraktivt å være medlem i og som skal yte den beste bistand for medlemmenes lønns og arbeidsvilkår.

Vi ser frem til et spennende 2021.

God jul og et riktig godt nytt år fra styret og ansatte i Møre og Romsdal.

Scroll Up