VINNERE AV VERVEKONKURRANSE

Distriktets vervekonkurranse er nå avsluttet og trekning ble foretatt 28. september på distriktets styre og utvalgssamling.
Til sammen ble det i perioden innmeldt 90 nye medlemmer hvorav 40 fullt betalende medlemmer, 42 lærlinger og 8 elevmedlemmer.
Vi håer den flotte trenden med nye medlemmer og innsatsen ved verving fortsetter gjennom vinteren. Husk at den viktigste grunnen til at noen er uorganisert er at de aldri har blitt spurt om de vil være medlem. De heldige vinnerne er:

Beste verver: Krister Ekroll, gavekort fra G Travel pålydende 5 000 kroner. Krister vervet 5 nye medlemmer i perioden og vi takker for innsatsen. 4 personer hadde vervet 4 nye medlemmer i perioden.

Trekning blant ververe: Ole Johann Broløkken, gavekort fra G Travel pålydende 3 000 kroner.

Trekning blant nyinnmeldte medlemmer: Simen Baglo Helle og Sajid Naseri, gavekort fra G Travel pålydende 2 000 kroner hver.

 

Scroll Up