HMS KONFERANSE

EL og IT Forbundet Distrikt Møre og Romsdal inviterer til HMS konferanse 8-9 April 2019 på Scandic Hotel Kristiansund.
Konferansen passer for verneombud, tillitsvalgte og andre medlemmer med ansvar for HMS arbeid.

 

Tema på konferansen
• Arbeidsmiljøloven, endringer
• Yrkesskade
• Kontroll og overvåking
• Varslingsveileder
• Vernearbeid og verneombudets utfordringer
• Aktuelle tema for verneombud og tillitsvalgte       
Tid/Sted
Konferansen starter mandag 8. April klokken 10:00 og avsluttes tirsdag 9. April klokken 13:00 på Scandic Hotel Kristiansund: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/kristiansund/scandic-kristiansund

Transport
Det legges opp til reise med offentlig transportmiddel eller egen bil. Distriktssekretærene bistår gjerne med å organisere skyss/samkjøring.

Økonomi
Alle utgifter med reise og opphold dekkes av forbundet. NB! Ta vare på alle kvitteringer. Deltagere som har tapt arbeidsfortjeneste må ta med bekreftelse fra arbeidsgiver.

Påmelding
Påmeldingsfristen er 25. mars på mail eller telefon til:
Distriktssekretær Stig Heggem, stig.heggem@elogit.no eller telefon 950 24 643
Ved påmelding gi beskjed om eventuelle allergier eller andre forhold vi/hotellet bør ta hensyn til.

Scroll Up