Startkurs for nye tillitsvalgte

Distrikt Møre og Romsdal har gleden av å invitere til startkurs for nye tillitsvalgte

Når: Tirsdag 28.mai og onsdag 29.mai 2019
Hvor: Scandic Parken Hotel, Ålesund

Målgruppe: Lavterskeltilbud for deg som er ny som tillitsvalgt i ELogIT Forbundet.
Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset

Ny i rollen som tillitsvalgt?
• Som tillitsvalgt har du fått en ny rolle som gir deg muligheter til å påvirke.
• Som tillitsvalgt har du rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene.
• Som tillitsvalgt skal du representere forbundet på arbeidsplassen.

I din nye rolle ligger det også mange konkrete oppgaver som kanskje er ukjente for deg; som det å delta og representere på ulike arenaer/arrangere og lede møter.
Informasjonsarbeid er også en viktig oppgave.

Du må regne med å møte på noen utfordringer og finne løsninger for dem du representerer på arbeidsplassen. Gjennom forbundets kurs- og opplæringsvirksomhet har du mulighet til å lære mer om disse oppgavene.

Kursets formål er:
Å styrke nye tillitsvalgtes kunnskap om grunnleggende tillitsvalgtarbeid.

Kurstemaer:
• Demokratiets betydning i samfunn og arbeidsliv
• Medbestemmelse og hva det innebærer å være tillitsvalgt
• Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
• Møter i egen organisasjon
• Møter i bedriften
• Lov, forskrift og avtaleverk

Kostnader:
Kurset er kostnadsfritt for deg som deltaker. Vi dekker lønn, reise og opphold.
Stønad til barnepass kan også dekkes.

Påmelding:

Påmelding sendes til distriktssekretær Jonny Breivik på mail: jonny.breivik@elogit.no
Påmeldingsfristen er senest 20.mai.
Husk å gi tilbakemelding om du trenger overnatting og eventuelle allergier.

Scroll Up