LOuka 2022 med kurset «Lov og avtaleverk»

EL og IT Distrikt Møre og Romsdal inviterer til LO uka med forbundsvist tema: lov og avtaleverk den 26-28 september 2022 – Scandic Alexandra, Molde

Tema på konferansen

  • Lov og avtaleverk
  • Forhandlinger
  • Utdanning/fagopplæring
  • Erfaringsutveksling
  • Sosiale medier
  • LO Favør
  • Kommunikasjon/hersketeknikker

Kurset er en del av LOuka i Møre og Romsdal hvor flere av forbundene i LO deltar og det legges opp til felles samlinger og forbundsvise samlinger. De forbundsvise samlingene vil ha hovedvekt på lov og avtaleverk, samt at det legges inn et tema om utdanning/fagopplæring.
Alle temaer i programmet legges opp på en måte som gjør at det passer like godt for helt ferske tillitsvalgte og for tillitsvalgte med lang erfaring.

Tid/Sted

LO uka starter mandag den 26. september klokken 10:00 og avsluttes
onsdag 28. september klokken 14:00 på Scandic Alexandra Molde

Transport

Det legges opp til reise med offentlig transportmiddel eller egen bil. Distriktssekretærene bistår gjerne med å organisere skyss/samkjøring.

Økonomi

Alle utgifter med reise og opphold dekkes av forbundet. NB! Ta vare på alle kvitteringer. Deltagere som har tapt arbeidsfortjeneste må ta med bekreftelse fra arbeidsgiver.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 10. september og skjer på mail eller telefon til:
Distriktssekretær Stig Heggem, stig.heggem@elogit.no. 950 24 643