01/07/2009

Styret

Styret i distrikt Møre og Romsdal valgt av årsmøtet 27. april 2017

Leder: Bjørnar Dahle
Nestleder: Ole-Johan Broløkken
Sekretær: Jonny Breivik
Kasserer Stig Andre Heggem
Leder LOK: Tomas Bakken
Leder Energi: Frode Verpeide
Leder IKT: Alexander Bakke
Leder HMS: Henrik Blomvik
Leder ungdom: Natalie Stenberg
Studieleder: Ole-Johan Broløkken
Styremedlem: Erik Hodder

Varamedlem: Egil Arild Svensli
Varamedlem: Svein Inge Olsen
Varamedlem: Daniel Fjørtoft
Vara ungdom: Stian Davik Flem

Scroll Up