01/07/2009

Styret

Styret i distrikt Møre og Romsdal

Leder: Stian Davik Flem
Nestleder: Tore Sunde
Sekretær: Jonny Breivik
Kasserer Stig Andre Heggem
Leder LOK: Tore Sunde
Leder Energi: Frode Verpeide
Representant IKT: Geir Ove Reitan
Leder ungdom: Natalie Stenberg
Leder HMS: Egil Arild Svensli
Studieleder: Svein Inge Olsen

Varamedlem: Cato Holen
Varamedlem:
Henriette Solli
Varamedlem: Andre Sundal
Vara ungdom: Sivert Bjerkestrand