01/07/2009

Styret

Styret i distrikt Møre og Romsdal valgt av årsmøtet 27. april 2017

Leder: Ole-Johan Broløkken
Nestleder: Endre Strand
Sekretær: Jonny Breivik
Kasserer Stig Andre Heggem
Leder LOK: Tore Sunde
Leder Energi: Frode Verpeide
Leder HMS: Henrik Blomvik
Leder ungdom: Natalie Stenberg
Studieleder: Ole-Johan Broløkken
Styremedlem: Erik Hodder

Varamedlem: Cato Holen
Varamedlem:
Svein Inge Olsen
Varamedlem: Harald Kvangarsnes
Vara ungdom: Stian Davik Flem