01/07/2009

Utvalg

Landsstyremedlemmer:
Ole-Johan Broløkken, Endre Strand, Tore Sunde, Natalie Stenberg
Vara: Karl Jakob Aarset, Svein Inge Olsen, Henrik Blomvik, Erik Hodder

Ungdomsutvalget:
Leder: Natalie Stenberg
Medlemmer: Sivert Bjerkestrand, Joakim Silkoset
Stian Davik Flem,  Karl Jakob Aarseth, Henriette Solli

HMS utvalget:
Leder: Henrik Blomvik
Medlemmer: Endre Strand, Egil Svensli, Kristian Flovik Skar

Tariffutvalget Energi:
Leder: Frode Verpeide
Medlemmer: Henrik Blomvik, Arvid Skinnes, Per Ove Hjelme,
Geir Ramstad, Cato Holen, Endre Strand

Tariffutvalget LOK
Leder: Tore Sunde
Medlemmer: Erik Hodder, Iver Husøy, Oddvar Skarseth, Svein Inge Olsen,
Fredrik Bolli Nilsen, Ole-Johan Broløkken, Steinar Lystad