01/07/2009

Utvalg

Landsstyremedlemmer:
1. Henrik Blomvik 2. Erik Hodder  3. Karina Svenning 4. Oddvar Skarseth
Vara: 1. Frode Verpeide  2. Rolf Gaarde 3. Kent Fjeld 4. Christoffer Rishaug

Ungdomsutvalget:
Leder: Natalie Stenberg
Medlemmer: Sivert Bjerkestrand, Amanda Osnes Låbakk, Diana Moonphen Hunhammer,
Henriette Solli, Lasse Sandmark Sogge,
Karina Svenning, Benedikte Ester Haukeland Vatne

HMS utvalget:
Leder: Egil Arild Svensli
Medlemmer: Endre Strand, Kristian Flovik Skar,
Veronika Tretnes Sedsbøe, Henrik Engeseth Andersen, Stein Are Holten

Tariffutvalget Energi:
Leder: Frode Verpeide
Medlemmer: Henrik Blomvik, Per Ove Hjelme, Stein Atle Selstad,
Geir Ramstad, Bjørnar Akselvoll Lade, Endre Strand, Rolf Gaarde

Tariffutvalget LOK
Leder: Tore Sunde
Medlemmer: Erik Hodder, Lea Ruth Erlandsen,
Svein Inge Olsen, Kent Fjeld, Oddvar Skarseth, Tor Erik Angvik