01/07/2009

Utvalg

Landsstyremedlemmer:
1. Henrik Blomvik, 2. Stian Davik Flem, 3. Svein Inge Olsen 4. Henriette Solli
Personlige vara: 1. Frode Verpeide, 2. Pål Andre Breiteig, 3. Erik Hodder, 4. Karina Svenning

Ungdomsutvalget:
Leder: Natalie Stenberg
Medlemmer: Sivert Bjerkestrand, Aleksander Bjerkestrand,
Stian Davik Flem, Henriette Solli, Lasse Sandmark Sogge,
Karina Svenning, Benedikte Ester Haukeland Vatne

HMS utvalget:
Medlemmer: Endre Strand, Egil Svensli, Kristian Flovik Skar,
Vegard Hole, Henrik Engeseth Andersen, Hans Inge Eilertsen

Tariffutvalget Energi:
Leder: Frode Verpeide
Medlemmer: Henrik Blomvik, Arvid Skinnes, Per Ove Hjelme,
Geir Ramstad, Cato Holen, Endre Strand, Rolf Gaarde

Tariffutvalget LOK
Leder: Tore Sunde
Medlemmer: Erik Hodder, Pål Andre Breiteig
Svein Inge Olsen, Kent Fjeld, Oddvar Skarseth