Informasjon Coronavirus

Informasjon til klubbene vedrørende Koronavirus.
EL og IT Forbundet har laget en informasjonsartikkel vedrørende Coronaviruset hvor mange spørsmål medlemmer og tillitsvalgte har blir besvart: Coronaviruset: Permittering, sykepenger, ferie og stengte barnehager og skoler: https://elogit.no/informasjon-om-coronasituasjonen

LOs advokater publiserer mange artikler som er relevante i forhold til situasjonene, mange av disse vil vi publisere på distriktets facebookside, og mye legges også ut på Los nettsider:
https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/

Distriktskontoret:
Distriktskontoret vil fungere mest mulig normalt. Vi regner med å oppleve noe pågang, spesielt i forhold til permitteringer. Vi vil oppfordre klubbene til å sende inn saker på epost med alle relevante dokumenter, da vi vil kunne gi best svar når vi får fullt innsyn i sakens dokumenter.
Ansatte i EL og IT Forbundet Møre og Romsdal anbefaler bruk av videomøter dersom det er behov for møte med oss, ta kontakt så setter vi opp dette.

Permitteringsvarsel og permittering:
Bedriftene kan sende ut permitteringsvarsel med 14 dagers varsel. Merk at dette skal konfereres med tillitsvalgte jamfør Hovedavtalene (LO-NHO kapittel 7 og KS del C §9).
I forhold til bedrifter som hevder force majeure og ønsker å benytte seg av 2 dagers varslingsfrist se: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/permittering_corona/


Medlemskap under permittering:
Permitterte medlemmer får 2 måneders fritak for kontingent og forsikring, deretter betales kun for forsikringene. For å få innvilget fritak må medlemmet sende oss dokumentasjon på innvilget dagpenger fra NAV eller permitteringsvarsel, send epost til distriktet eller bruk MIN SIDE.

Informasjon finnes her:
www.elogit.no
www.elogitmr.no
Distriktet på Facebook: El og It Forbundet Møre og Romsdal https://www.facebook.com/elogitmr/