Informasjon Coronavirus

Informasjon til klubbene vedrørende Koronavirus.
EL og IT Forbundet har laget en informasjonsartikkel vedrørende Coronaviruset hvor mange spørsmål medlemmer og tillitsvalgte har blir besvart: Coronaviruset: Permittering, sykepenger, ferie og stengte barnehager og skoler: https://elogit.no/aktuelt/coronaviruset-permittering-sykepenger-ferie-og-stengte-barnehager-og-skoler

LOs advokater publiserer mange artikler som er relevante i forhold til situasjonene, mange av disse vil vi publisere på distriktets facebookside, og mye legges også ut på Los nettsider:
https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/

Distriktskontoret:
Distriktskontoret vil fungere mest mulig normalt. Vi regner med å oppleve noe pågang, spesielt i forhold til permitteringer. Vi vil oppfordre klubbene til å sende inn saker på epost med alle relevante dokumenter, da vi vil kunne gi best svar når vi får fullt innsyn i sakens dokumenter.
Ansatte i EL og IT Forbundet Møre og Romsdal anbefaler bruk av videomøter dersom det er behov for møte med oss, ta kontakt så setter vi opp dette.

Møter, kurs konferanser:
Alle møter i distriktets regi avlyses til og med påske, i tillegg er HMS konferansen 20-21. april og klubblederkonferansen LOK 16-17. april avlyst/utsatt. Andre arrangement etter påske vil bli varslet om ved avlysing til aktuelle personer.

Klubbene avgjør selv i samsvar med bedriftens håndtering om medlemsmøter/årsmøter kan avholdes. De klubber som ikke får avholdt årsmøte utsetter dette, men merk at årsmøte skal avholdes når situasjonen er over.

Lønnsoppgjøret
Hovedoppgjøret er utsatt til august 2020, følgelig gjennomføres heller ikke lokale forhandlinger før det sentrale oppgjøret er ferdig.

Permitteringsvarsel og permittering:
Bedriftene kan sende ut permitteringsvarsel med 14 dagers varsel. Merk at dette skal konfereres med tillitsvalgte jamfør Hovedavtalene (LO-NHO kapittel 7 og KS del C §9).
I forhold til bedrifter som hevder force majeure og ønsker å benytte seg av 2 dagers varslingsfrist se: https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/permittering_corona/

Nye permitteringsregler:

Permitterte får full lønn de første 20 dagene under permittering. Deretter vil man motta dagpenger som tilsvarer 62,4 % av lønn.
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Medlemskap under permittering:
Permitterte medlemmer får 2 måneders fritak for kontingent og forsikring, deretter betales kun for forsikringene. For å få innvilget fritak må medlemmet sende oss dokumentasjon på innvilget dagpenger fra NAV eller permitteringsvarsel, send epost til distriktet eller bruk MIN SIDE.

Karantene
Her gjelder vanlige sykemeldingsregler såfremt karantene er bestemt av helsemyndigheter, arbeidsgiver betaler sykepenger i 3 dager før NAV tar over. Er karantene bestemt av bedriften gjelder i utgangspunktet full lønnsplikt fra arbeidsgiver.

Barn hjemme fra skole/barnehage
Her gjelder reglene om omsorgspenger. Bedriftene betaler 3 dager før NAV tar over. Antall dager dobles, for de fleste fra 10 til 20 dager, men merk at noen kan ha rett på flere dager, se: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger 

Omsorgspenger og sykepenger er 100 % lønn opp til 6G (599 148 kroner)

Informasjon finnes her:
www.elogit.no
www.elogitmr.no
Distriktet på Facebook: El og It Forbundet Møre og Romsdal https://www.facebook.com/elogitmr/ 

Scroll Up