Ungdomskurs

Ungdomsutvalget inviterer deg som er ny i EL og IT Forbundet til ungdomskurs i Geiranger 13-15. oktober. Hovudfokuset vil vere å gje deg som er ny i arbeidslivet kunnskap om kva EL og IT forbundet er og kan tilby deg som medlem. Det stillest INGEN krav til forkunnskapar om forbundet og vi oppfordrar alle nye medlemmar under 30 år til å melde seg på!

Kurset vil finne sted på Union Hotel i Geiranger den 13-15. Oktober 2023.
Oppstart fredag klokken 11:30 og avslutning søndag klokken 14:30

Påmeldingsfrist er 25. September

På kurset vil du lære om dette:

  • Kva er EL og IT forbundet?
  • LO Favør
  • Kva rettigheiter og plikter har vi?
  • Taletrening

EL og IT dekker alle utgifter i forbindelse med kurset. Dette er: Kilometergodtgjersle, billettutgifter, overnatting og tapt arbeidsforteneste dersom arbeidsgivar ikkje dekker lønn for nokon av dagane.

Husk å søke permisjon frå arbeidsgivar når du har meldt deg på kurset! Ta også med skjema for tapt arbeidsforteneste eller kopi av innvilget permisjonssøknad.

Påmelding og spørsmål sendast til distriktssekretær Stig Andre Heggem på epost: Stig.heggem@elogit.no

Husk å gje beskjed om eventuelle allergiar eller andre ting vi må ta omsyn til.
Bekreftelse på om du har fått plass på kurset sendast ut etter påmeldingsfristen.

Vi gleder oss til å sjå deg!

Solidarisk helsing
Ungdomsutvalet Møre og Romsdal.