Forsikringspakka

Forbundet har flere tilbud når det gjelder forsikringsmodeller, både obligatoriske og frivillige. Forsikringspakker gjennom forbundet gir store besparelser sammenlignet med kjøp av individuelle forsikringer på det åpne markedet. Dette er forsikringspakkene med priser per måned for 2024

Stor pakke (obligatorisk pakke med reiseforsikring og uføre/ektefelleforsikring) – GHRO

Stor pakke koster 618 kroner per måned. da har du LO Favør Grunnforsikring, LO Favør Kollektiv hjemforsikring, LO Favør Reiseforsikring og Uføre/ektefelleforsikring.
Dette er den obligatoriske pakken som alle nye medlemmer kommer inn på med mindre de skriftlig velger å reservere seg ved innmelding, medlemmer kan kun reservere seg mot reiseforsikring og uføreforsikringen.
I etterkant er det kun mulig å reservere seg ved fylte 60 år eller ved overgang til studier/utdanning.

Lærlinger betaler ikke for forsikringspakken, men har likevel forsikringene: GHR

Obligatorisk pakke – GH

Obligatorisk pakke består av LO Favør Grunnforsikring og LO Favør Kollektiv hjemforsikring og koster 132 kroner per måned. Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LO Favør Fritidsulykkesforsikring som betales av LO.

Obligatorisk pakke med Reiseforsikring – GHR

Forsikringspakken koster 245 kroner per måned.

Obligatorisk pakke med Uføre/ektefelle forsikring – GHO

Forsikringspakken koster 505 kroner.

Frivillig liv – L

Hvis du som medlem også velger frivillig livsforsikring som koster 134 kroner vil prisen på pakkene øke tilsvarende.


Fritidsulykkesforsikring- F

Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LOfavør Fritidsulykkesforsikring som betales av LO.

Mer informasjon

Mer om forsikringer kan du få ved å ringe forbundets medlemsservice på telefon 23 06 34 00 eller LO Favør medlemsservice på telefon 815 32 600.
LO Favør har også en hjemmeside (www.lofavor.no) med utfyllende informasjon om forsikringer og medlemsfordeler generelt. Medlemmer kan logge seg inn via medlemsnummer og fødselsdato og lese om egne forsikringer, vilkår mm.
Medlemskort og forsikringsbevis ditt finner du i LO Favør app, se: LO Favør app

Forbundets forsikringsbrosjyre kan du laste ned her: (brosjyre for 2023): Brosjyre 2024