01/07/2009

Utvalg

Landsstyremedlemmer:
1. Henrik Blomvik, 2. Stian Davik Flem, 3. Tore Sunde, 4. Natalie Stenberg
Personlige vara: 1. Frode Verpeide, 2. Svein Inge Olsen, 3. Erik Hodder, 4. Karl Jakob Aarseth

Ungdomsutvalget:
Leder: Natalie Stenberg
Medlemmer: Sivert Bjerkestrand, Aleksander Bjerkestrand,
Stian Davik Flem, Karl Jakob Aarseth, Henriette Solli, Hans Inge Eilertsen

HMS utvalget:
Leder: Henrik Blomvik
Medlemmer: Endre Strand, Egil Svensli, Kristian Flovik Skar,
Vegard Hole

Tariffutvalget Energi:
Leder: Frode Verpeide
Medlemmer: Henrik Blomvik, Arvid Skinnes, Per Ove Hjelme,
Geir Ramstad, Cato Holen, Endre Strand, Rolf Gaarde

Tariffutvalget LOK
Leder: Tore Sunde
Medlemmer: Erik Hodder, Vidar Ildhusøy, Pål Andre Breiteig
Svein Inge Olsen, Fredrik Bolli Nilsen, Steinar Lystad, Oddvar Skarseth