Om distriktet

EL og IT Forbundet er et fagforbund innen LO som organiserer lønnstakere innenfor IKT, energi og installasjonsbransjen. Forbundets viktigste oppgaver er å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, juridisk bistand, forsikringer og et profesjonelt støtteapparat. Medlemstallet er ca. 40.000 på landsbasis, og av disse er ca. 2 800 hjemmehørende i Møre og Romsdal.

Distrikt Møre og Romsdal er oppbygd med to distriktskontor:
På vårt kontor i Ålesund treffer du distriktssekretær Jonny Breivik, og på vårt kontor i Molde treffer du distriktssekretær Stig Andre Heggem og kontorsekretær Kristin Eik.