01/07/2009

Styret

Styret i distrikt Møre og Romsdal

Sekretær: Jonny Breivik
Kasserer Stig Andre Heggem
Leder LOK: Tore Sunde
Leder Energi: Frode Verpeide
Representant IKT: Geir Ove Reitan
Leder ungdom: Natalie Stenberg
Leder HMS: Egil Arild Svensli
Studieleder: Svein Inge Olsen
Styremedlem: Henrik Blomvik

Varamedlem: Oddvar Skarseth
Varamedlem:
Geir Ramstad
Varamedlem: Christoffer Rishaug
Vara ungdom: Sivert Bjerkestrand