01/07/2009

Styret

Styret i distrikt Møre og Romsdal

Leder: Bjørnar Dahle
Nestleder: Stian Davik Flem
Sekretær: Jonny Breivik
Kasserer Stig Andre Heggem
Leder LOK: Tore Sunde
Leder Energi: Frode Verpeide
Leder HMS: Henrik Blomvik
Leder ungdom: Natalie Stenberg
Studieleder: Erik Hodder

Varamedlem: Cato Holen
Varamedlem:
Svein Inge Olsen
Varamedlem: Harald Kvangarsnes
Vara ungdom: Sivert Bjerkestrand