Medlemskap

Ønsker du å bli medlem i EL og IT Forbundet? trykk på linken: INNMELDING

HAR DU TENKT PÅ HVA DET VIL SI Å VÆRE ORGANISERT? Den viktigste grunnen til å være organisert er de goder som følger av en tariffavtale. Tariffavtalen er en avtale mellom EL og IT Forbundet og arbeidsgiverne og sier hva du skal i lønn, når du skal få overtid, hva du skal i overtidsbetaling, rett til ferie, 5 uker ferie – egentlig alt som handler om lønn og arbeidsvilkår på jobben. Visste du at lønnen du har som lærling er forhandlet frem av
EL og IT Forbundet?

Hvem hjelper deg om du skulle bli oppsagt? Eller havnet i en alvorlig ulykke på jobb? EL og IT Forbundet har mange ansatte og tilgang på gode advokater som hjelper medlemmene dersom noe i arbeidslivet skulle oppstå – Du vet aldri når du havner i knipa og da er det lurt å være medlem.

På de fleste arbeidsplasser i elektrobransjen er flertallet medlemmer av EL og IT Forbundet, og vi har egne tillitsvalgte og har opprettet klubber som ivaretar medlemmenes interesser.

Kurs Som medlem i EL og IT Forbundet har du tilbud om å delta på en rekke kurs. Hvert år arrangerer ungdomsutvalget eget ungdomskurs for unge medlemmer som ønsker å lære mer om EL og IT Forbundet og LO, gjennom LO har du også muligheten til å bli med på LOs egen fylkeskonferanse for ungdom hvor du treffer LO medlemmer fra alle bransjer i arbeidslivet og lærer mer om faglige rettigheter. Vi har også kurs i lov og avtaleverk, HMS, tillitsvalgtrollen, økonomi og språkkurs. Å delta på kurs er gratis, forbundet dekker alle utgifter, kurskostnader, opphold, mat og reise. Dersom du ikke mottar lønn fra arbeidsgiver når du deltar på kurs dekker vi også dette. Tilbud om kurs finner du på AKTIVITETSKALENDER

Ungdomsutvalg EL og IT Forbundet har et eget ungdomsutvalg som jobber med å skape aktivitet for ungdommen, bidra til at ungdommen blir hørt i forbundet og kjemper for ungdommens rettigheter i arbeidslivet. EL og IT Forbundet har også en egen ungdomssekretær ansatt som hjelper ungdomsutvalgene i landet med å gjøre en god jobb

Stipend Som medlem i EL og IT Forbundet kan du ha mulighet til å søke på stipend dersom du ønsker å ta helårsstudium eller ta et arbeidsrelatert kurs. De fleste medlemmer kan søke om LOs utdanningsstipend som gir støtte ved helårsstudium og kortere kurs. I tillegg finnes flere andre stipend du kan søke på, ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet for mer informasjon og om hva du kan søke på.

Mer om forsikringspakka

Forbundet har flere tilbud når det gjelder forsikringsmodeller, både obligatoriske og frivillige. Forsikringspakker gjennom forbundet gir store besparelser sammenlignet med kjøp av individuelle forsikringer på det åpne markedet. Les mer om forsikringspakka her: http://www.elogitmr.no/forsikringspakka/