HMS KONFERANSEN 2023

EL og IT Distrikt Møre og Romsdal inviterer verneombud og tillitsvalgte til HMS konferanse 9-10 november 2023 på Scandic Hotel Alexandra, Molde.


Tema på konferansen

•   Arbeidstilsynet

•   Fair Play Møre og Romsdal

•   Verneombudets roller

•   Avvikssystemer

•   Psykisk helse

•   Kvinners arbeidsmiljø i våre bransjer

•   AKAN – avhengighet av alkohol, piller og spill

•   Erfaringsutveksling


Tid/Sted

konferansen starter torsdag den 9. november klokken 09:30 og avsluttes
fredag 10. november klokken 14:00 på Scandic Alexandra Hotel MOLDE

Transport

Det legges opp til reise med offentlig transportmiddel eller egen bil. Distriktssekretærene bistår gjerne med å organisere skyss/samkjøring.

Økonomi

Du får dekt tapt arbeidsfortjeneste dersom arbeidsgiver trekker deg i lønn for dagene. Det er viktig at du tar med skjema som er signer fra arbeidsgiver eller evt. bedriftens skjema forpermisjonssøknader.
Du får også dekt mat og hotell heile oppholdet.

Reiseregninger og timer tapt arbeidsfortjeneste leveres gjennom Power Office Go, se

vedlegg, dette vil også vil bli gjennomgått på samlingen, husk å ta vare på/ta bilder av alle kvitteringer og for den som kjører husk å notere kjørte kilometer for reisen.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 27. oktober og skjer på epost til:
Distriktssekretær Stig Heggem, stig.heggem@elogit.no
Ved påmelding gi beskjed om du skal ha overnatting og om du har allergier eller andre ting vi/hotellet må ta hensyn til.