God jul og de beste ønsker for 2024

EL og IT Forbundet Møre og Romsdal ønsker alle sine medlemmer, samarbeidspartnere og resten av fagbevegelsen en riktig god jul og et riktig godt nytt år.
Distriktskontoret vil være stengt frem til 2. januar.

2023 ble et aktivt år hvor mange av våre medlemmer gjennonførte en historisk streik i et mellomoppgjør på en måte som bare kan beskrives som glimrende. Ellers ble 2023 for mange tillitsalgte preget av forberedelser til og gjennomføring av forbundets landsmøte i mars. Landsmøtet fattet mange gode vedtak om hva vi skal jobbe med, den jobben vil prege det nye året. I høsten har man i klubber, distrikt og på sentrale landstariffkonferanser jobbet med kravene til tariffoppgjøret, det er fattet gode og ambisiøse mål for oppgjøret og dette vil være en viktig jobb til våren.

For medlemmer og tillitsvalgte blir det også i 2024 flere kurs og konferanser man kan melde seg på og vi håper at den gode trenden med solid medlemsvakst fortsetter også i 2024. Husk at den viktigste grunnen til at noen er uorganisert er at de aldri er blitt spurt om å bli medlem i et forbund, sett deg gjerne et mål om å verve et medlem i 2024.

God jul fra Distriktskontoret.