HMS konferanse

EL og IT Distrikt Møre og Romsdal inviterer til HMS konferanse 11-12 april 2024 i Kristiansund


Tema på konferansen

•           Vernerunde

•           Verneombudets rolle, oppgaver og myndighet

•           Lov og avtaleverk relatert til HMS arbeidet

•           Aktuelt fra forbundets HMS arbeid

•           Psykisk helse

•           Kvinners arbeidsmiljø i våre bransjer

•           AKAN – avhengighet av alkohol, piller og spill, innleder fra AKAN.

•           Erfaringsutveksling

Konferansen legger opp til en blanding av innledere og deltakernes eget arbeid med temaene i gruppearbeid og diskusjoner.

Tid/Sted

Konferansen starter torsdag den 11. april klokken 10:00 og avsluttes fredag 12. april klokken 14:00 på Quality Hotel Grand, KRISTIANSUND

Transport

Det legges opp til reise med offentlig transportmiddel eller egen bil. Distriktssekretærene bistår gjerne med å organisere skyss/samkjøring.

Økonomi

Du får dekt tapt arbeidsfortjeneste dersom arbeidsgiver trekker deg i lønn for dagene. Det er viktig at du tar med skjema som er signert fra arbeidsgiver eller evt. bedriftens skjema forpermisjonssøknader.
Du får også dekt mat og hotell heile oppholdet.

Reiseregninger og timer tapt arbeidsfortjeneste leveres gjennom Power Office Go, dette vil bli gjennomgått på samlingen, husk å ta vare på/ta bilder av alle kvitteringer og for den som kjører husk å notere kjørte kilometer for reisen.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 23. mars og skjer på epost til:
Distriktssekretær Stig Heggem, stig.heggem@elogit.no
Ved påmelding gi beskjed om du skal ha overnatting og om du har allergier eller andre ting vi/hotellet må ta hensyn til.