Startkurs for nye tillitsvalgte

Distrikt Møre og Romsdal har gleden av å invitere til Startkurs for nye tillitsvalgte.

Når: Torsdag 4.april – fredag 5.april 2024 (møtestart torsdag kl.10.00 – avslutning fredag kl.15.30)

Hvor: Scandic Parken Hotel, Ålesund

Målgruppe: Lavterskeltilbud for deg som er ny som tillitsvalgt i EL og IT Forbundet. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Ny i rollen som tillitsvalgt?
• Som tillitsvalgt har du fått en ny rolle som gir deg muligheter til å påvirke.
• Som tillitsvalgt har du rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene.
• Som tillitsvalgt skal du representere forbundet på arbeidsplassen.

I din nye rolle ligger det også mange konkrete oppgaver som kanskje er ukjente for deg; som det å delta og representere på ulike arenaer/arrangere og lede møter. Informasjonsarbeid er også en viktig oppgave.
Du må regne med å møte på noen utfordringer og finne løsninger for dem du representerer på arbeidsplassen. Gjennom forbundets kurs- og opplæringsvirksomhet har du mulighet til å lære mer om disse oppgavene.
Kursets formål er: Å styrke nye tillitsvalgtes kunnskap om grunnleggende tillitsvalgtarbeid.

Kurstemaer:
• Demokratiets betydning i samfunn og arbeidsliv
• Medbestemmelse og hva det innebærer å være tillitsvalgt
• Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
• Møter i egen organisasjon
• Møter i bedriften
• Lov, forskrift og avtaleverk
• LO Favør og pensjon

Kostnader:
Kurset er kostnadsfritt for deg som deltaker. Vi dekker lønn, reise og opphold.
Stønad til barnepass kan også dekkes.

Påmelding:
Påmelding sendes distriktssekretær Jonny Breivik: jonny.breivik@elogit.no
Påmeldingsfristen er senest 20. mars. Har du lang reisevei, så er det mulig å komme kvelden før.
Ved påmelding gi tilbakemelding om du trenger overnatting og eventuelle allergier eller annet vi eller hotellet bør vite om.