Ungdomskurs i Geiranger

Vi skal arrangere eit kurs for deg som er ny i EL og IT Forbundet. Hovudfokuset vil vere å gje deg som er ny i arbeidslivet kunnskap om kva EL og IT forbundet er og kan tilby deg som medlem. Det stillest INGEN krav til forkunnskapar om forbundet og vi oppfordrar alle nye medlemmar under 30 år til å melde seg på!
Kurset vil finne sted på Union Hotel i Geiranger den 11-13.November 2022.

På kurset vil du lære om dette:

  • Kva er EL og IT forbundet?
  • LO Favør
  • Hvilke rettigheter og plikter har vi?
  • Arbeiderhistorie
  • Videreutdanning/ stipend ordninga
  • Sommerpatruljen

EL og IT dekker alle utgifter i forbindelse med kurset. Dette er: Kilometergodtgjørelse, billettutgifter,
overnatting og tapt arbeidsfortjeneste dersom arbeidsgiver ikke dekker lønn for noen av dagene.
Husk å søke permisjon fra arbeidsgiver når du har fått bekreftet plass på kurset!

Påmeldingsfrist er 14.Oktober
Påmelding og spørsmål sendes til distriktssekretær Stig Andre Heggem på epost: Stig.heggem@elogit.no
Da vi har begrenset antall plasser så vil det bli foretatt prioriteringer i forhold til om du har deltatt tidligere, antall fra samme klubb med mer. Ved påmelding får du en bekreftelse på at eposten er mottatt, men endelig bekreftelse på plass eller avslag sendes ut i egen epost kort tid etter påmeldingsfristen.

Vi gleder oss til å sjå deg!
Solidarisk hilsen
Ungdomsutvalget Møre og Romsdal.