LOuka 2023 med kurset Lov og avtaleverk

EL og IT Distrikt Møre og Romsdal inviterer til LO uka med forbundsvist tema: lov og avtaleverk den 25-27 september 2023 – Scandic Parken, Ålesund

Tema på kurset:

  • Lov og avtaleverk
  • Forhandlinger
  • Klubbarbeid
  • Likestilling
  • LO Favør
  • Personlig økonomi
  • Varsling

Kurset er en del av LOuka i Møre og Romsdal hvor flere av forbundene i LO deltar og det legges opp til felles samlinger og forbundsvise samlinger. De forbundsvise samlingene vil ha hovedvekt på lov og avtaleverk og klubbarbeid og forhandlinger med arbeidsgiver, samt verving og å skape aktivitet blant medlemmene.
Alle temaer i programmet legges opp på en måte som gjør at det passer like godt for helt ferske tillitsvalgte og for tillitsvalgte med lang erfaring.

Tid/Sted

LO uka starter mandag den 25. september klokken 10:00 og avsluttes
onsdag 27. september klokken 15:00 på Scandic Parken i Ålesund

Transport

Det legges opp til reise med offentlig transportmiddel eller egen bil. Distriktssekretærene bistår gjerne med å organisere skyss/samkjøring.

Økonomi

Alle utgifter med reise og opphold dekkes av forbundet. NB! Ta vare på alle kvitteringer elektronisk (Skjermbilde, foto eller kvitteringer). Deltagere som har tapt arbeidsfortjeneste må ta med bekreftelse fra arbeidsgiver.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 10. september og skjer på epost eller telefon til:
Distriktssekretær Stig Heggem, stig.andre.heggem@elogit.no. 950 24 643

Ved påmelding gi beskjed om du ønsker overnatting eller hvis ikke om du ønsker å delta på middagene mandag og/eller tirsdag.
Ved påmelding gi beskjed om du har allergier eller annet vi/hotellet må ta hensyn til.