Startkurs for nye tillitsvalgte

Distrikt Møre og Romsdal har gleden av å invitere til startkurs for nye tillitsvalgte.

Når: Tirsdag 15.mars og onsdag 16. mars 2022
Hvor: Scandic Alexandra Hotel Molde
Målgruppe: Lavterskeltilbud for deg som er ny som tillitsvalgt i EL og IT Forbundet.
Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Ny i rollen som tillitsvalgt?

  • Som tillitsvalgt har du fått en ny rolle som gir deg muligheter til å påvirke.
  • Som tillitsvalgt har du rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene.
  • Som tillitsvalgt skal du representere forbundet på arbeidsplassen.

I din nye rolle ligger det også mange konkrete oppgaver som kanskje er ukjente for deg; som det å delta og representere på ulike arenaer/arrangere og lede møter. Informasjonsarbeid er også en viktig oppgave.
Du må regne med å møte på noen utfordringer og finne løsninger for dem du representerer på arbeidsplassen. Gjennom forbundets kurs- og opplæringsvirksomhet har du mulighet til å lære mer om disse oppgavene.

Kursets formål er: Å styrke nye tillitsvalgtes kunnskap om grunnleggende tillitsvalgtarbeid.

Kurstemaer:

  • Demokratiets betydning i samfunn og arbeidsliv
  • Medbestemmelse og hva det innebærer å være tillitsvalgt
  • Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Møter i egen organisasjon
  • Møter i bedriften
  • Lov, forskrift og avtaleverk
  • LO Favør og pensjon

Kostnader:
Kurset er kostnadsfritt for deg som deltaker. Vi dekker lønn, reise og opphold.
Stønad til barnepass kan også dekkes.

Påmelding:
Påmelding sendes distriktssekretær Stig Andre Heggem: stig.andre.heggem@elogit.no

Påmeldingsfristen er senest 1. mars
Ved påmelding gi tilbakemelding om du trenger overnatting og eventuelle allergier eller annet vi eller hotellet bør vite om.