HMS KONFERANSE

EL og IT Distrikt Møre og Romsdal inviterer til HMS konferanse den 23-24 Mai 2022 i Ålesund.

Tema på konferansen

  • Arbeidstilsynet
  • Verneombudets roller
  • Arbeid i høgde
  • Erfaringsutveksling

Tid/Sted

konferansen starter mandag den 23. mai klokken 10:00 og avsluttes tirsdag 24. Mai klokken 13:00 på Scandic Parken i Ålesund.

Transport

Det legges opp til reise med offentlig transportmiddel eller egen bil. Distriktssekretærene bistår gjerne med å organisere skyss/samkjøring.

Økonomi

Alle utgifter med reise og opphold dekkes av forbundet. NB! Ta vare på alle kvitteringer. Deltagere som har tapt arbeidsfortjeneste må ta med bekreftelse fra arbeidsgiver.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 6. Mai. skjer på mail eller telefon til:
Distriktssekretær Stig Heggem, stig.heggem@elogit.no. 950 24 643